Home Page - Sektor nowoczesnych usług dla biznesu

logo
Przejdź do treści

Menu główne:

I KONFERENCJA NAUKOWA 17-18 października 2016

” Sektor nowoczesnych usług dla biznesu – fundament rozwoju regionumiastauczelni 
CEL KONFERENCJI

Polska jest największym rynkiem usług biznesowych spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to najszybciej rozwijający się sektor gospodarki. Jego rozwój stwarza lepsze perspektywy dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy, wpływa również na zmianę „krajobrazu” polskich miast.

Celem pierwszej z cyklicznych konferencji, zorganizowanej pod patronatem JM Rektora Politechniki Częstochowskiej, jest wymiana poglądów środowiska naukowego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biznesu dotycząca kreowania warunków sprzyjających rozwojowi sektora BPO/SSC/IT w polskich miastach.

Wynikiem dyskusji w zamyśle Organizatorów Konferencji powinna być próba odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, aby mniejsze ośrodki też wykorzystały dobrą koniunkturę panującą w sektorze.
OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

Funkcjonowanie sektora nowoczesnych usług biznesowych (BSS)
Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem
Złoty trójkąt (samorząd, biznes, szkolnictwo wyższe) - perspektywy i bariery rozwoju
Rynek kompleksowych usług finansowych
Zarządzanie centrami usług w świetle badań
Determinanty rozwoju sektora usług nowoczesnych
Nowoczesny outsourcing - koszty, efekty, pułapki
Funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)
Nowoczesne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego JST
Szkolnictwo wyższe w kontekście potrzeb sektora nowoczesnych usług biznesowych


RADA PROGRAMOWA
Przewodnicząca Rady Programowej
dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz - Dziekan
Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr hab. inż. Paweł Nowodziński, prof. PCz
Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
HONOROWY CZŁONEK
Rady Programowej
Prezydent - Krzysztof Matyjaszczyk


CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
dr hab. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
prof. dr hab. Arnold Pabian
dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz
dr hab. Piotr Pachura, prof. PCz
Prof. dr hab. Maria Romanowska
dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL
dr hab. Beata Skowron-Grabowska, prof. PCz
dr hab. Marek Szajt, prof. PCz
dr hab. Jacek Sztuka, prof. PCz
dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE
dr hab. Bogusława Ziółkowska, prof. PCz
dr hab. Marzena Barańska, prof. PCz
prof. dr hab. Ewa Bojar
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
dr hab. Stanisław Brzeziński, prof. PCz
dr hab. inż. Jan Brzózka, prof. Pol. Śl.
dr hab. Felicjan Bylok, prof. PCz
dr hab. Jolanta Chluska, prof. PCz
dr hab. Konrad Głębocki, prof. PCz,
Poseł na Sejm RP
dr hab. Waldemar Jędrzejczak, prof. PCz
prof. dr hab. Leszek Kiełtyka
dr hab. Lilla Knop, prof. Pol. Śl.
dr hab. Helena Kościelniak, prof. PCz
dr hab. Sebastian Kot, prof. PCz
dr hab. Robert Kucęba, prof. PCz

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący  Konferencji
dr hab. inż Paweł Nowodziński

Sekretarz programowo-organizacyjny
mgr Paweł Iżyński

Sekretarz naukowy
dr inż. Agnieszka Puto

Skład Komitetu Organizacyjnego

1. mgr Aneta Herbuś
2. mgr Małgorzata Iżyńska
3. mgr Iwona Herbuś
4. mgr Anna Mielczarek
5. dr Katarzyna Łukasik
6. dr Katarzyna Brendzel-Skowera
7. dr Ryszard Królik
8. dr Magdalena Mrozik


BIURO KONFERENCJI


Wydział Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej
ul. Armii Krajowej 19B
42-200 Częstochowa
Centrum Obsługi Inwestora
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
Urzędu Miasta Częstochowy
ul. Waszyngtona 5
42-217 Częstochowa
(34) 343 70 72 12,   (34) 343 70 72 13
NAPISZ DO NAS


KONFERENCJA ROZPOCZYNA SIĘ ZA:


KALENDARIUM KONFERENCJI


Termin nadsyłania zgłoszeń - 25 czerwca 2016
Termin nadsyłania artykułów - 1 września 2016
Recenzje artykułów - 15 września 2016
Wniesienie opłaty Konferencyjnej - 1 października 2016
Nadsyłanie ostatecznej wersji artykułów - 1 października 2016

K o n f e r e n c j a:

- 17 października 2016  - (część biznesowa)
- 18 października 2016  - (część naukowa)


KLIKNIJ PRZYCISK ABY OTWORZYĆ OKNO REJESTRACJI
18
PUBLIKACJA

Autorzy wybranych artykułów zostaną zaproszeni do opublikowania tekstu artykułu w:

- „Zarządzanie - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania" (7 pkt)
- „Polish Journal of Management Studies” (9 pkt),
- „Przegląd Organizacji” (13 pkt).

WYMOGI EDYTORSKIE

Minimalna objętość artykułów to około 20 tys. znaków, a maksymalna objętość pracy nie powinna przekraczać 25 tys. znaków.
Artykuły zostaną opublikowane w monografii w języku polskim zatytułowanej:

„Nowoczesne usługi dla biznesu w kontekście rozwoju regionu i miasta.”

KOSZTY KONFERENCJI NAUKOWEJ

Koszt uczestnictwa  - 700 zł
Koszt uczestnictwa dla studentów i doktorantów  - 300 zł
Koszt publikacji artykułu bez uczestnictwa  - 400 zł


Opłaty prosimy kierować na konto:

STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI
ESBANK Bank Spółdzielczy
79 8980 0009 2011 0032 1378 0001

z dopiskiem: Konferencja SNU - Nazwisko uczestnika
Opłata obejmuje:

-  opublikowanie referatu,
-  materiały konferencyjne,
-  wyżywienie,
-  imprezy towarzyszące
-  uroczysta kolacja

A G E N D A
Panel Prezydentów Panel dyskusyjny z udziałem Prezydentów Częstochowy, Bydgoszczy, Opola, Lublina i Rzeszowa oraz przedstawiciela PAIiIZ poświęcony rozwojowi sektorów BPO/SSC/IT w polskich miastach
Panel Nauka dla Biznesu Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli szkół wyższych poświęcony programom edukacyjnym przygotowującym studentów do pracy w sektorze BPO/SSC. Omówienie przykładów współpracy uczelni z biznesem.
Panel Biznes dla Nauki Panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców – poświęcony oczekiwaniom biznesu wobec uczelni oraz programów nauczania przygotowujących pracowników do wejścia na rynek pracy.
Panel Media, Samorząd, Biznes Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli mediów, biznesu i samorządów poświęcony problematyce kreowania wizerunku sektora i polskich lokalizacji dedykowanych nowoczesnym usługom dla biznesu – w kontekście mniejszych ośrodków.
PARTNER MERYTORYCZNY
PARTNERZY TYTULARNI
PATRONAT STRATEGICZNY
PATRONAT MEDIALNY
 

COPYRIGHT © DARIUSZ KOCIARA - 2016

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego