cel konferencji - Sektor nowoczesnych usług dla biznesu

Przejdź do treści

Menu główne:CEL KONFERENCJI


Polska jest największym rynkiem usług biznesowych spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to najszybciej rozwijający się sektor gospodarki. Jego rozwój stwarza lepsze perspektywy dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy, wpływa również na zmianę „krajobrazu” polskich miast.

Celem pierwszej z cyklicznych konferencji, zorganizowanej pod patronatem JM Rektora Politechniki Częstochowskiej, jest wymiana poglądów środowiska naukowego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biznesu dotycząca kreowania warunków sprzyjających rozwojowi sektora BPO/SSC/IT w polskich miastach.

Wynikiem dyskusji w zamyśle Organizatorów Konferencji powinna być próba odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, aby mniejsze ośrodki też wykorzystały dobrą koniunkturę panującą w sektorze.Serdecznie Państwa zapraszam   
w imieniu Organizatorów oraz własnym.  

dr hab. Dorota Jelonek  

      
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego